Výrobky

Kontrola množství oleje v motoru je důležitá

Mazací soustava motoru má za úkol zásobovat pohyblivé části agregátu motorovým olejem, který musí být k jednotlivým komponentům dopravován v dostatečném množství a pod předepsaným tlakem. Pokud oleje v motoru ubude, systém ztratí tlak a přestane mazat.
Pokud se vám na přístrojovém panelu během jízdy rozsvítí varovná kontrolka mazání (většinou symbol červené olejničky), signalizuje to právě pokles tlaku v olejovém okruhu.

volant a řidič v autě

Někteří uživatelé si zmiňovanou výstražnou kontrolku ještě i dnes pletou s informační kontrolkou, která symbolizuje nízkou hladinu oleje v motoru (tu mnohá dnešní auta na přístrojovém panelu vůbec nemají). V domnění, že při první příležitosti olej dolijí, pokračují v jízdě i se svítící červenou kontrolkou dále. Další scénář takového neuváženého jednání je jasný. Pokud se vám totiž kontrolka mazání opravdu rozsvítí během jízdy, u moderního motoru vám zbývá pár posledních vteřin na to, abyste ho bez poškození stihli vypnout.
Samozřejmě každý motor se při ztrátě tlaku v olejovém systému chová jinak, starší motory s většími vůlemi dokáží takový režim tolerovat o něco déle. Platí však obecné pravidlo, že po ztrátě tlaku v olejovém systému musíte motor zastavit co nejdříve.

motor auta

Neustálý vývoj motorů, nižší umísťování olejových čerpadel a zdokonalování maziv mají za následek zmenšování objemu olejových náplní v motoru. Zkrátka, dnešní motory jsou přes modernější konstrukci citlivější na správné množství oleje než jako jejich předchůdci. Citlivější jsou i na kvalitu oleje a šeřit se nevyplatí. Volte spolehlivé výrobce, jako jsou total oleje http://www.danoil.cz/Total-c14_0_1.htm
Každý motor má svou přirozenou spotřebu oleje. Pokud je olejová náplň větší, obyčejně vydrží bez dolití do další výměny, zejména menší objemy náplní však vyžadují občasné dolití, čímž se navíc mezi výměnami částečně zpomaluje degradace oleje. Kromě spalování oleje při běžném spalovacím procesu olej oxiduje a znečišťuje se. Problémem je i používání nekvalitních paliv s obsahem uhlovodíků s vysokým bodem varu. Ty pak kondenzují na stěnách válců a stírají se do olejové náplně. Vzniká tak klamný dojem nulové spotřeby oleje (v extrémních případech olej dokonce přibývá).