Podnikání

Žádejte to, nač máte právo

Pokud se vám při výkonu vašeho povolání stal nějaký pracovní úraz, který má za následek trvalé a poškození vašeho zdraví, pak máte jistě ze zákona nárok na určitou finanční kompenzaci.
§  Je ale zapotřebí vědět, že trvalé následky po pracovním úrazu mohou být hodnoceny většinou až rok poté, co k úrazu došlo.
§  V té době totiž lékař vyhodnotí, jestli je možné, aby v budoucnu došlo ke změně nebo alespoň stabilizaci zdravotního stavu.

přejetý člověk

Léčení i rehabilitace jsou ukončeny a lékař vyhodnotí váš stav jako nezměnitelný. Podle občanského zákoníku se v případě ztížení společenského uplatnění může promlčecí lhůta prodloužit na tři roky. Léčení pracovního úrazu bývá časově náročnější, a proto se počátek lhůty pro nárok na uznání trvalých následků může oddálit.

§  Rozhodným momentem bývá tedy den, kdy je rozhodně možné vyhodnocení tohoto stavu.
Parametry, podle kterých se vyhodnocuje ztížení společenského uplatnění, jsou (mimo jiné) i
–         věk poškozeného
–         možnost pracovního zařazení po úraze
–         dopad na soukromý život
–         sociální postavení
–         psychická újma
–         v neposlední řadě i ztráta sexuálních funkcí.

muž na vozíku

Omyl je možné včas napravit

Jelikož může mít poškozený v některých případech i nárok na zvýšení odškodného, je nutné, aby se toho domáhal soudní cestou.
§  Jedním z problémů, se kterým se takto zdravotně postižení setkávají, je nesprávné určení výše škody díky chybnému vyčíslení bodového hodnocení.
Je tedy rozhodně na místě najít si pomoc odborníka, který spolupracuje se soudními znalci v oboru lékařství a s advokátní kanceláří. Pokud máte tedy pochybnost, že právě v tom vašem případě došlo k nějakému pochybení, pak neváhejte a kontaktujte poradnu 

https://www.poradnaodskodneni.cz/nahrada-skody-pracovni-uraz-trvale-nasledky, kde vám bezplatně poradí. Zjistí-li se, že jste v právu a část odškodnění vám byla nedopatřením upřena, pak vám bude zajištěno právní zastoupení i znalecký posudek.